หัวข้อข่าว : คำแนะนำในการป้องกันตัวเองจาก COVID-19 ในสถานศึกษา

คำแนะนำในการป้องกันตัวเองจาก COVID-19 ในสถานศึกษา

1. การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา
 ทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะต้องมีจุดตรวจสอบก่อนเข้าห้องเรียนควรจัดพื้นที่ให้เป็นโซนแยกอย่างชัดเจนและควรมีการจัดระเบียบในการเข้าแถวออกห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร  หากมีนักเรียนคนไหนมีไข้สูงกว่า 37.5 °C หรือหากพบว่าอาการจาม ไอ น้ำหมูกไหล เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้นักเรียนหรือนักศึกษาคนนั้นหยุดเรียนและไปพบแพทย์โดยทันที

2. การจัดการในโรงอาหาร
โรงอาหารเป็นทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ที่ผู้คนแอดอัด ซึ่งจะเป็นเฉพาะเวลาพักเที่ยงที่ทุกคนพักตรงกัน ดังนั้นโรงอาหารจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สุด ทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะต้องมีมาตรการในการจัดการที่ดีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงได้
2.1 จัดพื้นที่สำหรับจุดตรวจคัดกรอง
มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงอาหาร ซึ่งจะต้องทำเช่นเดียวกันกับการตรวจคัดกรองก่อนก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา นั่นก็คือจัดระเบียบแถวให้เรียบร้อย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
2.2 การสวมหน้ากากอนามัย
สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายควรจะสวมหน้ากากอนามัยในตอนซื้ออาหาร แต่สำหรับผู้ขายหรือผู้ประกอบการ จะต้องสวมมากกว่าหน้ากากอนามัย
2.3 ทำความสะอาดพื้นผิวที่ได้รับการสัมผัสบ่อย ๆ
ทำความสะอาดพื้นผิวที่ได้รับการสัมผัสบ่อย ๆ อาทิเช่น โต๊ะ เก้าอี้ บัตรคูปองแทนเงินสด หรือแม้แต่ชุดเครื่องปรุงอาหารสำหรับร้านที่ขายจำพวกก๋วยเตี๋ยว เพราะทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นพื้นผิวที่ทุกคนจะต้องใช้ร่วมกันทั้งสิ้น อย่าลืมทำความสะอาดแผงจำหน่ายอาหาร โดยใช้เลือกใช้เป็นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป, น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป, หรือจะเป็นน้ำยาฟอกขาวสำหรับฆ่าเชื้อ และควรจะมีการกำจัดขยะอย่างเหมาะสม
2.4 จุดบริการล้างมือ
ภายในโรงอาการควรมีจุดบริการล้างมือ การล้างมือที่ถูกต้องนั้นจะต้องล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที และล้างให้สะอาดทุกซอกทุกมุม และควรมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป
2.5 การจัดการที่นั่ง
ที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารนั้นจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับการนั่งฝั่งตรงข้ามนั้นควรจะจัดให้เป็นการนั่งแบบเฉียงกัน ไม่ควรให้นั่งตรงกันข้ามแบบตรง ๆ หรือควรจะมีฉากกั้นให้เรียบร้อย
2.6 ความสะอาดของอุปกรณ์บนโต๊ะทานอาหาร
สำหรับทางร้านค้านั้นก็ควรมีมาตรการทำความสะอาดที่ดี อาทิเช่น ช้อนทานอาหารหรือแก้วน้ำ หากเป็นการทานอาหารร่วมกันแนะนำให้ใช้ช้อนกลาง และควรจะใช้แก้วน้ำแยกให้ชัดเจนไม่ควรใช้ร่วมกัน หากเป็นได้สำหรับช้อนทานอาหารหรือแก้วน้ำและขวดน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งระวังเช่นกัน เพราะเป็นอุกปกรณ์ที่เราจะต้องเอาเข้าปาก ดังนั้นเราแนะนำให้พกของใช้ส่วนตัวมาเองจะปลอดภัยที่สุด
2.7 มาตรการความสะอาดสำหรับร้านประกอบการ
สำหรับทางร้านประกอบการนั้น ก็ต้องมีการจัดที่ดี อาทิเช่น ภาชนะใส่ช้อนส้อมควรจะเป็นภาชนะแบบมีฝาปิดที่มิดชิด รวมถึงอาหารที่ทำจะต้องปรุงสุกใหม่ สำหรับข้าวราดแกงจะต้องมีที่ปิดอาหารให้เรียบร้อย และใช้ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับหยิบจับอาหารให้ชัดเจน ไม่ควรใช้มือในการหยิบจับอาหาร และแผงที่จำหน่ายอาหารจะต้องมีฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

3. การจัดระเบียบในห้องเรียน
 นักเรียนหรือนักศึกษาทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย
 การจัดการระยะห่างของโต๊ะเรียน หากโต๊ะเรียนสามารถแยกกันได้ ให้แยกโต๊ะออกจากกันและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับโต๊ะที่แยกไม่ได้ จะต้องนั้งเว้นเก้าอี้ไว้หรือมีที่กั้นให้เรียบร้อย
 คนภายในห้องเรียนไม่ควรเกิน 10-20 คน/ห้อง หากสถานที่ศึกษาหรือห้องเรียนไม่เพียงพอให้พิจารณาทำการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่ม


การป้องกัน COVID-19 ไอเท็มที่ขาดไม่ได้: หน้ากากอนามัย
1. หน้ากากผ้าสามารถป้องกัน COVID-19 ได้
สำหรับหน้ากากผ้านั้นจะต้องเลือกให้เลือกชนิดของผ้าที่สามารถกันละอองน้ำได้ อาทิเช่น ละอองน้ำลาย น้ำหมูก จากการไอ จาม


วิธีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
 ล้างมือให้สะอาดน้อย 20 วินาทีก่อนสวมหน้ากาก
 หันด้านที่มีสีออก หรือให้เอาด้านที่มารอยพับชี้ลงอยู่และต้องอยู่ด้านนอก วางไว้เหนือจมูกและปาก เอาด้านที่มีดัดลวดอยู่ด้านบน และดัดลวดให้เข้ากับสันจมูก จากนั้นคล้องสายรัดหูทั้ง 2 ข้าง
 จัดตำแหน่งหน้ากากให้พอดีกับใบหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถหายใจได้อย่างสะดวก และไม่ควรเลื่อนตำแหน่งของหน้ากากไว้ที่อื่น อาทิเช่น การเลื่อนมาไว้ที่ใต้คางเป็นต้น
 ห้ามสัมผัสหน้ากากในขณะที่สวมใส่
 ควรล้างมือให้สะอาดหลังจากที่ถอดหน้ากาก

วิธีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
 ล้างมือให้สะอาดน้อย 20 วินาทีก่อนสวมหน้ากาก
 หันด้านที่มีสีออก หรือให้เอาด้านที่มารอยพับชี้ลงอยู่และต้องอยู่ด้านนอก วางไว้เหนือจมูกและปาก เอาด้านที่มีดัดลวดอยู่ด้านบน และดัดลวดให้เข้ากับสันจมูก จากนั้นคล้องสายรัดหูทั้ง 2 ข้าง
 จัดตำแหน่งหน้ากากให้พอดีกับใบหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถหายใจได้อย่างสะดวก และไม่ควรเลื่อนตำแหน่งของหน้ากากไว้ที่อื่น อาทิเช่น การเลื่อนมาไว้ที่ใต้คางเป็นต้น
 ห้ามสัมผัสหน้ากากในขณะที่สวมใส่
 ควรล้างมือให้สะอาดหลังจากที่ถอดหน้ากาก
  .
ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด
รายงานข่าว 1 ก.ค. 2563


จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 32 คน.

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงความเห็น
ชื่อ/Username
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ
 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ใส่ภาพ
 
code
 
PENVI
Emotions
 
แสดงความเห็น

| ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ jirawat_a@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป