วิดีโอการเรียนรู้  ครูจิรวัฒน์

การใช้งาน Photoshop

- การใช้งาน Photoshop1

- การใช้งาน Photoshop2

- การใช้งาน Photoshop
- ภาคเรียนที่ 1
- ภาคเรียนที่ 2

1
วิดีโอการหมุนภาพ การปรับแต่งสี การย่อขยายภาพ
2
วิดีโอการใช้เครื่องมือ Marquee tool
3
วิดีโอการใช้เครื่องมือ Lasso tool
4
วิดีโอการใช้เครื่องมือ Quick Selection tool และ Magic Wand Tool
5
วิดีโอการใช้เครื่องมือ Crop tool
6
วิดีโอการใช้เครื่องมือ Brush และ pencil tool
7
วิดีโอการใช้เครื่องมือ Color Replacement Tool
8
วิดีโอการใช้เครื่องมือ การระบายสี
9
วิดีโอการใช้เครื่องมือ รีทัชภาพ
10
วิดีโอการใช้เครื่องมือ การเบลอภาพ
11
วิดีโอการใส่ข้อความและประยุกต์สร้างการ์ดอวยพร
12
วิดีโอการประยุกต์สร้างส่วนหัวของเว็บไซด์
-
-
-
-
-
-
-
การบริหารจัดการชีวิต
-
การจัดการความเครียด
-
มุมมองที่แตกต่าง ระเบียบวินัย
-
แรงบันดาลใจ
-
facetook
-
ถ้าคุณท้อ
-
ระบบการศึกษา
-
แรงบันดาลใจในหลวง
-
แรงบันดาลใจ(พิการ)
-
แรงบันดาลใจ
-
-
-
-
-
-

เป็นครูต้องดูไว้ ไว้ชาร์จแบต
  ครูโรงเรียนวรรณวิทย์
  ครูนักเรียน ออทิสติก
  อาจารย์ใหญ่
  โรงเรียนปลายข้าว
  ครูไม่มีวันเกษียณ
  ครูคุณธรรม
  เพลงครู
  แรงบันดาลใจ(พิการ)
  แรงบันดาลใจ(พิการ)

 

การใช้งาน Powerpoint2007

- แนะนำเพาเวอร์พอยต์ 2007

- การสร้างสไลด์

- การแทรกรูปภาพ 

- การแทรกวัตถุ

- การใส่เสียง  กำหนดภาพเคลื่อนไหว

- การบันทึกคำบรรยาย

- การสร้างข้อสอบ

- ตัวอย่าง ผลงานนักเรียน 

- download puffin

 

การใช้งาน โปรแกรม Nero

การใช้งานโปรแกรมวินแอม

การประกอบคอมพิวเตอร์

 

 

 

แบบวัดจิตวิทยา
* แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น
* อาชีพไหนที่ใช่เรา
* แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต
* เช็คความสามารถของสมองซีกซ้าย-ขวา
* การบริหารสมอง
* พระไตรปิฏก
 

 

 

 

การผลิตสื่อบนเท็ปเล็ต

- การอัดเสียงด้วยโปรแกรม soundforce

- การตัดต่อเสียง

- การสร้างเนื้อหา

- การสร้างข้อสอบ

- การสร้างแบบฝึกหัด

- ตัวอย่างงาน

 

 

โปรแกรมเขียนแบบ googlesketchup
ดาว์นโหลดโปรแกรม
คู่มือการใช้
วิดีโอตัวอย่างการใช้
ตัวอย่างที่ 1

การออกแบบบ้าน

การออกแบบ 3d