ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 Untitled Document
โปรแกรม
คุณสมบัติ
mannual1 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศงานประชาสัมพันธ์
Acrobat reader โปรแกรมอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
MSN โปรแกรมสนทนาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ACDsee โปรแกรมดูภาพ
WinAmp โปรแกรมฟังเพลง
Download Accelerator โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด
Winrar โปรแกรมบีบอัดข้อมูล
Ztv โปรแกรมดูหนังผ่านเว็ป
e-Dic โปรแกรม แปลภาษา สำหรับ นักท่องเน็ตชาวไทย
Internet_speed โปรแกรม วัดความเร็ว อินเทอร์เน็ต
plusmsn โปรแกรมเสริมของ msn
logo โปรแกรม Logo
คลังข้อสอบ  
ขั้นตอนการขอเครื่องราช  
ประกาศรายชื่อครูที่ได้เครื่องราช  
การแต่งเครื่องแบบราชการ  
Journey_of_Plearn_and_Pleng.apk  
MoEAfaria.apk  
ChildBrowser.apk  
pluspad.apk  
AutoAfaria.apk  
FollowBook.apk  
   
   
 
  
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com