ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 Untitled Document
งานวิชาการ
 เตรียมความพร้อมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ กรุงเทพ กาญจนบุรี เพชรบุรี    11 ธ.ค. 2560
อบรมโรงเรียนพอเพียง    5 ธ.ค. 60
อบรมสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์    26 พ.ย. 2560
ดูงานเรื่องโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น    22 พ.ย. 2560
เตรียมความพร้อมกับการสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์    20 พ.ย. 2560
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน(BCL) แนะแนวการศึกษาต่อในสถานประกอบการ    17 พ.ย. 2560
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560    3 ก.ย. 2560
ชมนิทรรศการการเรียนรู้ STEM ศึกษา    1 ก.ย. 2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อุทยานน้ำตกกรุงชิง    31 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1    29 ส.ค. 2560
โครงการวันขนมลา    5 ส.ค. 2560
อบรมนักประดิษฐ์หุ่นยนต์    30 ก.ค. 2560
เข้าค่ายดนตรี    23 ก.ค. 2560
แนะแนวนักเรียน ม.3    7 มี.ค. 2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา 2559    20 ก.พ. 2560
เข้าค่ายลูกเสือ 2559    13 ก.พ. 2560
ประชุมสรุปการประเมินตนเองด้านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    21 ก.ย. 2559
ประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    21 ก.ย. 2559
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธนาคารปู กลุ่มประมงพื้นบ้านทรัพย์อนันต์ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา    17 ส.ค. 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านควนขนุน.    23 ก.ค. 2559
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรม    8 ก.ค. 2559
ขอแสดงความชื่นชมกับคนเก่ง ท.6    28 มิ.ย. 2559
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์    7 มิ.ย. 2559
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในอำเภอปากพนัง    15 ส.ค. 2558
กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ช่างเชื่อม    27 ก.ค. 2558
กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ช่างยนต์    27 ก.ค. 2558
กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มสาระการงานอาชีพ    27 ก.ค. 2558
ขอแสดงความยินดี    17 มิ.ย. 2558
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้    29 ส.ค. 2557
ศึกษาแหล่งเรียนรู้    14 ธ.ค. 2557
สอบนักธรรมสนามหลวง    12 พ.ย. 2557
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน    25 มิ.ย. 2557
จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปี 2557    20 มี.ค. 2557
ขอแสดงความชื่นชมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    11 พ.ย. 2556
ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก    10 พ.ย. 2556
อบรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น    21 ส.ค. 2556
งานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์    21 ส.ค. 2556
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ทุ่งท่าลาด    23 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนคนเก่ง    23 มิ.ย. 2556
ผู้อำนวยการกองการศึกษาเยี่ยมคณะครู-นักเรียน    23 พ.ค. 2556
จัดอบรมบุคลากร เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา    1 เม.ย. 2556
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ของเราอีกรายการ    14 ก.พ. 2556
โครงการส่งเสริมแววอัจฉริยะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา    29 ม.ค. 2556
ผลการประกวดการนำเสนองานด้วยเพาเวอร์พอยต์    2 ม.ค. 2556
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมหุ่นยนต์    24 ธ.ค. 2555
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนกิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์กระทงปี 2555    30 พ.ย. 2555
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้านกีฬาฟุตซอล    2 พ.ย. 2555
ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการสอบ    4 ต.ค. 2555
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช    12 ก.ย. 2555
ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์    7 ก.ย. 2555
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ระดับประเทศ    6 ส.ค. 2555
ขอแสดงความยินดีกับหลายรางวัลงานกระบี่วิชาการ 2555    30 มิ.ย. 2555
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นาฏมวยไทย ระดับภาคใต้    2 มิ.ย. 2555
งานกิจกรรม ผู้ประกาศUntitled Document
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ลิงค์เทศบาล
เทศบาลเมืองพัทลุง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
โทรทัศน
TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGN
เว็ปฮิต
hunsa
sanook
kapook
teenee
thaiall
thaiware
pantip
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
NECTEC
shopper.com 
search.com 
shareware.com 
download 
gamecenter.com
browsers.com 
builder.com 
computer.com
news.com 
cnet.com 
pantip.com 
 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com